Framtidens ventilationsteknik är uppkopplad

19 december 2018   Digitaliserings-och IoT-utvecklingen håller just nu på att förändra ventilationsbranschen från grunden. Med hjälp av givare och sensorer är det numera möjligt att övervaka och felsöka ventilationsanläggningar på distans. Sensorerna innebär också att ventilationsanläggningar redan på ett tidigt stadium kan larma att något är fel, vilket revolutionerar såväl service som underhåll av fastigheters ventilationssystem.  Läs hela artikeln här som pdf.

Eftersom Internet of things, IoT, möjliggör en förebyggande övervakning och kontroll av ventilationssystemet på distans har allt fler ventilationsföretag valt att marknadsföra sig som en leverantör av ett bra inomhusklimat snarare än en renodlad teknikleverantör. Med hjälp av IoT kan man koppla ihop värme, kyla och ventilation i en fastighet. Givarna mäter temperatur, koldioxidhalt och luftfuktighet. När samtliga komfortsystem kommunicerar och är synkade med varandra bidrar det till att öka energibesparingspotentialen, säger Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk Ventilation.

Med IoT-lösningar kan fastighetsägaren övervaka ventilationssystemet i realtid och enkelt koppla ihop det med andra fastighetstekniska system. Ett uppkopplat ventilationssystem kan exempelvis länkas ihop med belysning och sensorer som känner av om någon befinner sig i ett rum under ett dygn. Ett konferensrum som varit oanvänt i en kontorsfastighet behöver varken någon belysning, städning eller ventilation på full effekt. Den typen av iakttagelser bidrar förstås till att spara energi och pengar.

UPPKOPPLADE SENSORER MÖJLIGGÖR EFFEKTIVARE KONTROLLER

Fastighetsägarnas intresse för den nya tekniken är stort. Stockholms Stad, Locum, Vasakronan, Sisab och Förvaltaren är fem fastighetsägare som valt att göra gemensam sak via projektet ”IoTs möjligheter till bättre besiktningar och kontroller” tillsammans med KTH och REQS som tillhandahåller system för besiktningar och kontroller inom fastighetsförvaltning.

Inom ramen för projektet, som fått stöd från Vinnova, utvecklar fastighetsägarna ett visuellt gränssnitt som visar aktuella mätdata från installerade sensorer och ger möjlighet att se historiska data från sensorerna.

Thomas Ahlberg, teknisk chef Locum.

−Vårt mål är att, med hjälp av ett antal uppkopplade sensorer, förbättra kvaliteten och effektiviteten på de ventilationskontroller som genomförs. I våra fastigheter genomförs OVK-kontroller var tredje år och då görs endast ett stickprov på tjugo procent av lokalerna. Vår förhoppning är att sensorerna, som gör det möjligt att kontrollera statusen på inomhusklimatet upp till var femte minut, ska ge oss en mer uppdaterad bild av luftkvaliteten, säger Thomas Ahlberg, teknisk chef på Locum. Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting.

En studie som genomförts på KTH visar att VOC-givarna som ska användas i projektet kan mäta luftkvaliteten lika effektivt som de CO2-givare som tidigare använts. CO2-givarna var betydligt dyrare än VOC-givarna och installerades främst vid misstanke om dålig luftkvalitet i en specifik lokal. VOCgivarnas överkomliga prisbild gör att de kan installeras i betydligt fler fastigheter och dessutom användas i förebyggande syfte. VOC-givarna är dessutom betydligt mindre och smidigare, de kan exempelvis monteras i en belysningsarmatur.

−Vi planerar bland annat att installera VOC-givare i operationssalar och sterilsalar, utrymmen med mycket höga kvalitetskrav på temperatur och luftfuktighet. Jag är övertygad om att de uppkopplade ventilationssystemen kommer att utvecklas i snabb takt de kommande åren. För fyra-fem år sedan talade många IoT-leverantörer om den här tekniken utan att kunna erbjuda några konkreta produkter, men nu har vi nått en intressant punkt i utvecklingen eftersom många leverantörer faktiskt har utvecklat smarta sensorer och börjar implementera innovativa tekniker som fungerar i verkligheten, säger Thomas Ahlberg.

ULTRALJUDSTEKNIK MÖJLIGGÖR LUFTFLÖDESMÄTNING PÅ DISTANS

Britta Permats, vd Svensk Ventilation

−När fler större fastighetsägare bestämmer sig för att testa digitala ventilationslösningar i sina fastigheter ökar förutsättningarna att fler mindre fastighetsägare följer i deras fotspår och verkligen ser till att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Jag är övertygad om att olika typer av sensorer som kan mäta ventilationen blir en självklar del av framtidens smarta fastigheter, säger Britta Permats.

Hon berättar att nedsmutsade ventilationskanaler i dagsläget är en av de vanligaste anmärkningarna i samband med att OVK genomförs i en fastighet. För att kunna identifiera eventuella nedsmutsade ventilationskanaler redan på ett tidigt stadium tar ventilationstillverkaren Lindab hjälp av ultraljudsteknik. Just ultraljudstekniken, som möjliggör luftflödesmätningar på distans, finner allt fler användningsområden i ventilationssammanhang.

−Att använda ultraljudsteknik för att mäta saker och ting är inget nytt, men att mäta luftkvalitet är ett relativt nytt användningsområde som bland annat möjliggjorts av att priserna på sensorer har sjunkit. Jag har stor tilltro till ultraljudstekniken, det kommer sannolikt att utvecklas till den dominerande tekniken för luftflödesmätningar i ventilationssystem, säger Lars-Åke Mattsson, forsknings- och utvecklingschef för ventilationsprodukter på Lindab. Lindabs ultraljudsbaserade mätsystem är extremt känsligt, vilket gör att man kan mäta även på väldigt låga luftflöden. Med hjälp av ultraljudstekniken kan man bland annat styra ventilationen till ett minimum i de delar av en fastighet där ingen vistas för tillfället.

Läs hela artikeln här som pdf.

Annika Wihlborg
Frilansjournalist