Hyllie terass – så uppnås nya miljöcertifieringen NollCO2

20 mars 2021   Skanskas Hyllie terrass ska klara 23 procent mindre klimatpåverkan än en normal kontorsbyggnad, från första spadtag och under 50 års drift. Projektet har bidragit till att utveckla en ny certifiering – NollCO2 – och klaras bland annat genom klimatsmart betong och fossilfri arbetsplats. Läs hela artikeln som pdf här.

I hyllie, södra Malmö (norr om e20 till Köpenhamn och nära Ikea), bygger Skanska 14 000 m2 kontorshus, Hyllie terrass. I januari 2021 är det bara en grop. Man gräver för bottenplattan och sätter spont. Hyllie terrass gör skäl för sitt namn, dels för huset är terrasserat och dels för att många av hyresgästytorna kommer att ha en egen grön terrass när huset står klart 2023. Arkitekter är danska Cobe.

Skanska har sitt eget kontor i Hyllie, och Hyllie är ett område som Malmö stad har höga klimatambitioner för ända sedan 2011.

Första klimatneutrala kontoret

Enligt Skanska ska det bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel och Hyllie Terrass Sveriges första klimatneutrala kontor. Det innebär en bibba certifikat. Förutom leed (för byggmaterial och energi) och well (för inomhusmiljö) så ska byggnaden certifieras med NollCO2.
– Det är en alldeles ny certifiering och sgbc, Sweden Green Building Council gick ut för ett par år sedan och ville ha pilotprojekt för att utveckla certifieringen, och då gick vi med, berättar Martina Davidsson, projektutvecklare vid Skanska Öresund.
-Det ska pusha byggbranschen att bli hållbarare och minska vårt klimatavtryck.

NollCO2 sätter systemgränserna längre ut än andra standarder: klimatavtrycket beräknas från allt material som byggs in, byggprocessens klimatpåverkan från första spadtag, och från byggnadens användning under sin hela livslängd. Den är satt till 50 år.
Hyllie terrass är ”pre certifierad” för NollCO2. Det ska följas upp med mätningar när byggnaden är klar 2023.
Hur mycket mindre avtryck har ni än en normal byggnad?
– När man ansöker om den här certifieringen beräknar sgbc en baseline för den typ av byggnad man har, och ett åtagande att minska sitt totala klimatavtryck.
Totalt sätt minskar vi byggnadens klimatavtryck med cirka 23 % i jämförelse med SGBCs baseline. I jämförelse med originalprodukten vi tog fram är dock minskningen något högre, cirka 35 %
Kraven kommer gradvis att skärpas, år för år för år, säger Martina Davidsson.
– Vi har tyvärr inte noll i utsläpp, där är vi inte idag, berättar Martina vidare.
Men det man inte minskar ska kompenseras (se faktaruta).

Hyllie Terrass gör skäl för sitt namn, dels är huset terrasserat och dels för att många av hyresgästerna kommer att ha en egen grön terrass när huset står klart 2023. Arkitekt är Danska Cobe. På byggplatsen är idag endast en grop men när byggnaden står klart ska det vara ett av Sveriges mes hållbara kontorshus.

Betong med mindre koldioxid
Det minskade klimatavtrycket klaras bland annat med ändrade recept för all betong.
– Det utvärderade vi i ett tidigt skede. Det är en stor byggnad med 12 våningar och det är olika lösningar för ytterväggar, innerväggar och bjälklag.
I grundplattan ersätter vi kalkcement med slagg, säger Martina Davidsson
– För ytterskivan i fasaden är vi väldigt måna om ett jämnt och ljust utseende, och det är också ett krav från staden. Här har vi ersatt delar av den vita cementen, som är kraftigt klimatbelastande, med microsilika. Vi väljer även att använda miljöcement i innerskivan av fasadelementen. Totalt ger dessa åtgärder ett minskat klimatavtryck på cirka 20 % för denna byggdel.
Mikrosilicirka är en biprodukt som uppstår vid produktion av kisel och legeringsämnet ferrokisel.
Leverantör av betong till bottenplattan är Sydsten. Resten av betongen kommer från lettiska UPB.

Återvunnet stål
Konstruktionsstål är också en stor klimatpåverkande del.
– Vi har letat med ljus och lykta runt i närområdet och i Europa efter återbrukat stål. Det arbetet pågår fortfarande. Vi har hittat en leverantör som vi hoppas på.
Byggnaders energieffektivitet är något Skanska arbetat med väldigt länge. Hyllie Terrass uppfyller kraven för Energiklass B samt för LEED certifieringen.

Husen är i U-form så kraven och förutsättningarna skiftar från fasad till fasad.
– En av fasaderna vetter mot tåget och har därmed höga akustiska krav, berättar Martina Davidsson. Mot söder har vi solinstrålning att ta hänsyn till.
– Det utmanande är helheten, att kartlägga alla delar och att få in epd:erna (Environmental Product Declaration). Att få in data och papper och beräkningar på vad varje byggnadsprodukt släpper ut, det ställer certifieringen krav på, och det är en utmaning, avslutar Martina Davidsson.
Skanska arbetar också med själva produktionen, där man föresätter sig att skapa en fossilfri grön arbetsplats. Alla maskiner ska köras på fossilfria bränslen.

När det gäller energianvändningen ska el, värme och kyla vara utsläppsfria i ett samarbete med E.on i en integrerad lösning kallad E.ON Next och som ska se till att driften av huset ger så lågt klimatavtryck som möjligt.

Läs hela artikeln som pdf här.

Fredrik Lundberg
Vetenskapsjournalist