Mjölkkartongerna blir till byggskivor

3 november 2022   Det fanns en hel del ny byggteknik som kunde upplevas under H22-veckorna i Helsingborg. Byggbranschen sägs ofta vara konservativ men det finns ändå många företag som kämpar på med nya gröna innovativa idéer. Företaget Recoma är ett av dem som har tagit fram en byggskiva som är ett alternativ till gips- och träskivor.

– Våra skivor är framförallt en ersättare för träskivor men även skivor av gips, berättar Max Rosenberg, VD för Recoma AB. Skivan är 100% återvunnen och består av förpackningsavfall som i princip bara blivit behandlad med värme och tryck. Själva tillverkningsprocessen är patenterad. Materialet består av kompositförpackningar och till största delen av dryckeskartong t.ex. Tetra Pak mjölk- och juiceförpackningar. Det är alltså helt och hållet återvunnet material.

Mjölkförpackningarna har en tunn plast som agerar som ett bindemedel i produkten. Nackdelen med Recomas skiva är att den inte är lika brandsäker som gipsskivan utan kan jämföras med träskivor i det avseendet. Utmaningen framöver är att tillföra ett brandskydd i produkten utan att minska på de positiva miljöaspekterna.

Intressanta egenskaper
– Skivan har en något högre densitet än träskivor då den pressas hårdare och blir starkare. I och med att skivan innehåller plast är den inte nedbrytbar men däremot återvinningsbar till 100 procent. Byggskivan har både ljud och värmeisolerande egenskaper. Värmeledningsförmågan är mindre än både gips- och träskivor och dämpar ljud något bättre än trä och gips enligt ett examensarbete från Lunds tekniska högskola.

Skivan är stark som trä, därför går det bra att skruva upp både möbler, tavlor och sin TV i väggskivan. Många gånger kan man klara sig med en skiva istället för att kombinera med trä och gips. Det är ett antal lägenheter och villor som har installerat Recomaskivan. Tester har även gjorts i labbmiljö för att testa hur fuktavvisande den är och även utsatt den för mögel. Där har det inte uppvisat någon påverkan. Användningsområdena är i första hand för innerväggar, innertak och golv. För utomhusbruk är den godkänd för exempelvis vindskydd men inte som yttersta fasadlager.

 –Som många företag inom den gröna teknologin ligger vi på Recoma i startgroparna och firade ett år i juni i år. Liknande teknologi finns i USA sedan närmre tio år tillbaka. De har där andra krav och även annan tillgång på avfall men tillverkningsprocessen är i stort densamma. Liknande skivor har även dykt upp på Nya Zealand och i Australien, berättar Max Rosenberg. 

Marie Louise Aaröe
Frilansjournalist