SIKTAR MOT STJÄRNORNA för att nå trädtopparna

I Ronneby byggs en ny stadsdel inspirerat av Cradle to Cradle. Inte alldeles enkelt berättar flera nyckelpersoner i projektet men genom högt ställda ambitioner driver man utvecklingen mot ett mer hållbart byggande. Läs hela artikeln här som pdf

Flygplanet Airbus A380 är ett av världens största. Det tar 800 passagerare i två våningar. Delar av flygplanet har tillverkats enligt ett koncept som kallas för Cradle to Cradle, vagga till vagga på svenska, som innebär att allt material ska kunna komposteras eller återanvändas när det har fullgjort sin livslängd. Tyget i flygplanets stolar är därför komposterbart, vilket tillverkaren gjorde ett stort nummer av när planet lanserades för 14 år sedan.

Men hur återvinningsbart planet än är så drivs det som alla andra plan av flygbränsle, som är en ändlig fossil resurs. Superjumbojetplanen har tvingat fram ombyggnationer av flygplatser för att de ska få plats – ett arbete utan koppling till flygplanstillverkarens miljöarbete.

Komposterbart tyg framstår som ett halmstrå och en ursäkt i tillverkarens för-sök att miljöprofilera en i övrigt ohållbar verksamhet, ett sätt att försöka väcka hoppet om att myrstegen i rätt riktning faktiskt på sikt innebär en förändring som ska hålla jorden beboelig för kommande generationer. Risken är att hållbarhetsetiketterna signalerar att några genomgripande livsstilsförändringar inte behövs eftersom en leverantör har tagit ansvar.

Cradle to Cradle bygger på ett antagande att allt kan återanvändas om man gör rätt från början och under brukstiden.

Modellen utgår från tre principer. I stället för avfall ska rester ses som näring eller material till nya produkter. Man ska använda sig av den energi som flödar in från solen i stunden snarare än sådan som finns lagrad i fossilt material. Man ska främja mångfald.

Byggnader ska producera mer energi än de förbrukar och rena sitt eget spillvatten. Allt från hus till små prylar ska gå att kompostera eller ta isär för materialåtervinning. Det låter som en god idé. Men går den att förverkliga?

ÖVER CENTRALA RONNEBY i Blekinge hörs inga jumbojets, bara Jasplanen från flygflottiljen stör ibland det småstadslugn som råder nere på marken. Ronneby har 13 000 invånare, kommunen drygt det dubbla. I städer av den här storleken hör det till ovanligheterna att det byggs helt nya bostadsområden i centrum, men just nu pågår ett sådant bygge – inspirerat av just Cradle to Cradle.

Precis intill järnvägsstationen som ligger omedelbart söder om stadskärnan har en parkering, ett byggvaruhus och småindustri fått lämna plats åt den nya stadsdelen Kilen. Namnet kommer av formen på kartan: med en spets mot stadskärnan och 150 meter brett vid slutet 400 meter längre söderut ligger Kilen inkilad mellan järnvägen och Ronnebyån. Här ska staden läkas med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och ett äldreboende. Det blir även en offentlig park och en promenad längs ån.

På andra sidan ån ligger ett kulturhistoriskt intressant villaområde, tätt följt av den berömda Ronneby brunnspark.
– Tanken med parkstråket på Kilen är att göra den här sidan av Ronnebyån fin och göra kopplingen mellan centrum och Brunnsparken starkare, berättar stadsarkitekt Helena Revelj, som visar runt på den ännu ödsliga platsen.

Ån kantas av träd men annars är den blivande stadsdelen just nu bara skräpmark, bortsett från ett stort, vackert magasin i rött trä som en gång i tiden fungerade som omlastningscentral för inskeppat gods som skulle över på järnvägen. Magasinet är inte K-märkt men det står i detaljplanen att det ska bevaras.
– Det kom fram i medborgardialogen att folk ville ha kvar det eftersom det har en historia. Tanken har varit att det ska bli en centrumpunkt i mötet med ån, kanske kafé eller festlokal. Den senaste tiden har det varit ett förråd, berättar Helena Revelj.

KONCEPTET CRADLE TO CRADLE kom in i bilden när Ronneby förlorade sin filial för Blekinge Tekniska Högskola 2010. Dåvarande kommunalrådet Jan Anders Palmqvist (S) tog initiativet för att kommunen skulle utmärka sig på något nytt sätt. Ronneby skulle bli en pionjär inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi med Cradle to Cradle som utgångspunkt. Samma år kom en borgerlig koalition till makten i kommunen men behöll inriktningen i samarbete med den nyblivna oppositionen.

Sedan dess har Cradle to Cradle använts som utgångspunkt för alla kommunala byggprojekt, bland annat flera förskolor och ett arkiv. En förskola har lyfts fram som exempel på hållbart byggande både nationellt och internationellt av olika aktörer.

Enligt kommunen är livscykelkostnaden lägre än vid traditionellt byggande i samtliga projekt. Dessutom har inomhusmiljöerna blivit mer hälsosamma vilket sägs vara uppskattat. Kunskap och erfarenheter samlas i handlingsplaner och i en kunskapsbank.

Ganska snart började även planerna på det nya bostadsområdet ta form. En workshop arrangerades med lokala och internationellt inbjudna arkitekter. Utifrån resultaten av workshopen gjordes en detaljplan för området. Lokala utbildningar för involverade personer från såväl kommunen som byggherrarna har också genomförts. Läs hela artikeln här som pdf

Kolbjörn Guwallius
Journalist