Thulin & Granberg Besiktigaren AB är ett konsultföretag inriktat på entreprenadbesiktningar inom fastighetsbranschen. 
TOMAS THULIN & JONAS GRANBERG www.thulin.biz  08-446 61 90