Är det klart för besiktning?

5 december 2023   Som besiktningsman får man vara med och se många konstigheter. Vi kallar eller blir kallade till en besiktning. På plats kan vi ibland behöva konstatera att entreprenaden inte är färdig, den är alltså inte besiktningsbar. Där och då vill man bara vända och be dom återkomma och meddela när det är klart att besiktiga.

På grund av tidspress ber entreprenör eller beställare ibland att vi skall besiktiga ändå. ”Inflytt av kunder skall ju ske om tre veckor” kan vare ett argument som anges. Vi skall med andra ord sammanställa en ”att göra lista” för entreprenören eftersom de inte har tidsplanerat sitt projekt på rätt sätt. De har inte heller gjort sina egenkontroller eller egna förbesiktningar inför besiktningen. Det medför att vi som besiktningsorganisation lägger mer tid på besiktningen, beställaren får en sämre produkt med brister i kvalitén m.m. Tyvärr har jag upplevt mer och mer av detta under de senaste 3-4 åren.

Givetvis börjar man fundera på hur det kommer sig? Har det med pandemin att göra? Är det brist på arbetskraft på byggarbetsplatserna eller har kunskapen att planera blivit sämre? Jag vet att på vissa byggbolag finns det en ”äldre” arbetsledare (mentor) som stöttar och hjälper de unga, nya ambitiösa arbetsledarna. Jag har noterat att man i dessa projekt i regel håller tider samt att de har en färdig produkt för oss att besiktiga när vi kommer dit. Kanske är det så att man i sin iver att spara på exempelvis personalkostnaderna förlorar både pengar och tid i andra faser av projekten?

Nu när jag här har avhandlat en del om slutet av ett projekt vill jag passa på att belysa andra ändan också. Det finns en del nya utmaningar för arkitekter och andra projektörer redan i starten. Idag ställer samhället (Boverket) högre och högre krav på bland annat inomhusmiljön. Det skall vara bra dagsljus in i lägenheter, en ljudnivå och luftkvalitén inom givna värden och till det kommer allt annat som också krävs för att skapa en god inomhusmiljö. Det är inte dåligt i sig men vem hade tidigare kunnat tro att man exempelvis skulle göra en dagsljusprojektering för att säkerställa att man uppfyller Boverkets krav (BBR)?

Kravet på luftväxlingarna har man haft koll på rätt länge vill jag nog påstå. Akustikern har fullt upp att göra ljudmätningar för att kontrollera att man följer lagstiftningen. Allt detta för att man skall få ett så bra inomhusklimat som möjligt.

Det skall bli spännande att se hur utvecklingen i framtida fastigheter kommer att vara. Vilka fler delar man kan anpassa och förbättra?

Mikael von Oldenskiöld
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR