Starkare tillsammans

LEDARE april 2024   Vi upplever tyvärr återigen den jobbslakt i byggbranschen som många av oss så väl kommer ihåg från 90-talet. Med anledning av den aktuella utvecklingen skrev vår ordförande, Anders Hedén, ett upprop riktat till branschen och våra politiker som fått mycket stor spridning. Det är ett av många exempel på hur vi som organisation försöker att hjälpa till att hitta konstruktiva sätt att vända utvecklingen. Vi vet att läget kommer att vända och kanske skymtar vi redan idag det berömda ljuset i slutet av tunnel, men i skrivande stund är det rätt besvärligt för många av oss i branschen.

Det är i situationer som denna SBR visar sin sanna styrka genom hög grad av nätverkande, kunskapsspridning och en stor portion framåtanda! Det är därför extra glädjande att SBR som organisation fortsätter att växa inom samtliga områden. Genom fortsatt samarbete med lärosäten inom byggproduktion hoppas vi även kunna förbättra kontakten till studenterna – vår framtid!

För att möta den ekonomiska verkligheten för våra medlemmar, beslutade styrelsen att vi även under 2024 och 2025 ska ha ett rabatterbjudande på våra kurser. Så håll utkik efter detta erbjudande!

Kompetensrådet har efter en uppstartsperiod kommit igång med sitt arbete och har publicerat artiklar, guider och besvarat remisser från våra myndigheter. Vi har alltså även här lyckats synliggöra SBR som kompetent och trovärdig aktör och våra synpunkter efterfrågas nu alltmer.

I expertgruppen för tekniska specialister lämnar jag nu över ordförandeskapet till Michael Barklund som har visat stort engagemang under hela uppstartsfasen för gruppen. Jag är övertygad om att Michael kommer att utveckla och leda expertgruppen för tekniska specialister i rätt riktning!

Vi har under det gångna året kunnat erbjuda våra medlemmar högaktuella och spännande föreläsningar inom t.ex. fukt, energi, artificiell intelligens, termografering, biobaserade byggmaterial och kretsloppsanpassat byggande, som hållits av landets mest kunniga föreläsare. Även detta visar på SBRs verkliga styrka!

Johan Smeds
Ledamot förbundsstyrelsen SBR