Solsken på SBRs förbundsstämma

3 juni 2024   Jag vill börja med att tacka för förtroendet att fortsätta leda SBR som förbundsordförande. Årets förbundsstämma gick av stapeln i ett för dagen soligt Visby med efterföljande högtidsmiddag på Wisby Strand där vi alla kunde njuta av en storslagen utsikt över havet. Jag förstår varför Visby är ett så populärt resmål.

Jag vill framföra ett hjärtligt tack till alla er som var med på plats och bidrog till ett på alla sätt lyckat arrangemang. Ett särskilt tack riktar jag till er Visbyanslutna och förstås till gänget på kansliet.

Själva stämman, den 73:e i ordningen, genomfördes även i år med politikern Johan Kling som mötesordförande. Också i år ledde han stämman effektivt och med en ständigt närvarande munterhet, de är imponerande att se att mötesproffs i aktion. I år tog stämman enligt tidigare motion och utredning ett betydelsefullt beslut om att inom SBR starta upp ett nytt bolag för uppdragsförmedling. Om det faller väl ut kommer det bidra med en påtaglig medlemsnytta och det är inte osannolikt att bolaget över tid kan bidra med den största omsättningen i SBRs utbud. Bolaget kommer att dra nytta av den breda kompetens som finns rikstäckande hos våra över 3 100 medlemmar, särskilt hos de som är aktiva i våra expertgrupper. Vår samlade kompetens täcker nästan alla områden inom byggadministration.

I år vann Malmö den prestigefyllda medlemstävlingen och kunde lägga beslag på förstapriset om 5 000 kr.

Ekonomiskt har året präglats av inflation och ränteläget. I skrivande stund har Riksbanken sänkt räntan för första gången på länge och många bedömer att fler sänkningar är på väg. Det är i välkomna nyheter för en pressad bransch där byggstarterna minskat radikalt och kan närmast jämföras med 90-talskrisens konjunkturläge gällande bostadsbyggandet under senaste året.

Under det gångna året har SBR fortsatt att utveckla och expandera sina projekt. Engagemanget har varit högt inom alla områden, och det ideella arbetet som så många av er bidrar med är ovärderligt. Det är mitt hopp att när det nya bolaget för uppdragsförmedling är fullt operativt, kommer det att kunna dra full nytta av den samlade kunskap och expertis som våra expertgrupper besitter.

Som avslutning vill jag återigen uttrycka min tacksamhet till er alla som gör det möjligt för SBR att fortsätta växa och anpassa sig i en tid av både möjligheter och utmaningar. Era insatser är avgörande för vår fortsatta framgång och jag ser fram emot att tillsammans fortsätta bygga vårt SBR.

Anders Hedén
Förbundsordförande SBR