Ledare Husbyggaren nr 4 2018

Jag får ofta frågan ”Finns det någon återväxt bland besiktningsmännen”? Många upplever att besiktningsmän ofta är lite väl till åren komna. Varför ställs den frågan och varför just till mig?

Jag, Tomas Thulin, är ordförande i styrelsen för Entreprenadbesiktningsgruppen inom SBR och det är väl av den anledningen jag får denna fråga. Eller kan det bero på att även jag numer tillhör den äldre skaran? Under mina 30 år som besiktningsman och föreläsare inom entreprenadbesiktning har jag upplevt att det har funnits en viss tröghet att få yngre att bli intresserade av att jobba med entreprenadbesiktning. Det krävs naturligtvis att man har ett gediget tekniskt kunnande i kombination med goda juridiska kunskaper och det tar visserligen några år.

Det sker absolut en föryngring av besiktningsmän inom entreprenadbesiktning. På senare år har jag glädjande märkt på våra kurser att intresset för att jobba med entreprenadbesiktning har ökat oerhört och att medelåldern på kursdeltagare har sjunkit. Under 2017 hade vi ca 500 kursdeltagare på SBR:s kurser i entreprenadbesiktning. Bara under våren 2018 var det 320 kursdeltagare. Det är en markant ökning för varje år och många kurser är fulltecknade. Även anslutna till entreprenadbesiktningsgruppen har ökat. Vi har en fördubbling sedan 2010 och entreprenadbesiktningsgruppen är idag den SBR-grupp som har flest anslutna medlemmar.

Det ökade intresset för utbildning till besiktningsman de senaste åren förklaras dels av att efterfrågan på besiktningsmän är stor och dels att branschen idag ställer större krav på kompetens.

Personcertifiering av besiktningsman inom entreprenadbesiktning firar nu 20 år. Det var 1998 som SBR medverkade i framtagande av personcertifieringen av besiktningsman för att få en tredjepartsbedömning av kompetensen för besiktningsmän. Såväl beställare och entreprenörer har insett vikten av att få verifierat att besiktningsmannen är kompetent för sin uppgift och idag ställs ofta krav på att besiktningsman för entreprenadbesiktning ska vara certifierad. Detta behandlades i en artikel i Husbyggaren nr 3 i år.

En bidragande orsak till att efterfrågan på besiktningsmän är stor är också det ökade intresset av att genomföra förbesiktningar fortlöpande under entreprenadtiden. Det fanns en tid då branschen trodde att entreprenadbesiktningar skulle ersättas med entreprenörens egenkontroller, ett så kallat kvalitetsstyrd avlämnande. Utvecklingen har dock blivit den motsatta och besiktningar i projekten har ständigt ökat.

Framtiden för SBR:s entreprenadbesiktningsmän ser därmed ljus ut!


Tomas Thulin

Byggingenjör SBR
Av RISE certifierad besiktningsman
Ordförande i styrelsen för SBR Entreprenadbesiktningsgrupp