Yrkesporträtt: Projektledare Bygg

– Det vanligaste är att man har olika bilder av vad som ska göras. Målbilden måste vara densamma hos alla parter. Idag är det kortare tid för att förprojektera. Det gör att man hamnar för snabbt i skarpt läge. Läs hela artikeln här som pdf.

Projektledaren är sambandscentralen i projektet som ser till att arbetet flyter på genom de olika skedena. Projektledaren upphandlar byggare som oftast ser till att material, verktyg, utrustning och maskiner finns på plats vid rätt tidpunkt. I projekteringsfasen kan han eller hon hålla kontakt med fler än ett dussin personer, i senare faser beror det på entreprenadform.

Anders Hedén är byggingenjör SBR på Projektkraft & Partners. Han arbetar idag som projektledare och kontrollansvarig. Förut var han projektledare på medelstora och stora projekt. För två år sedan valde han att starta eget och har därefter tagit uppdrag i mindre byggprojekt.

Samordning verkar vara en viktig del av arbetet, kanske kan det liknas vid att lägga pussel. Vilka är projektledarens viktigaste talanger?

– Ett projekt har ekonomiska, kvalitets- och tidsmål som bryts ner i delmål. Att definiera vad rätt delmål och mål är kan vara svårt, men det är helt nödvändigt. Dessa mål behöver alltid kommuniceras i samband med att projektet startar och stämmas av genom de olika skedena. Gör man inte det riskerar man att tappa fokus. Som projektledare behöver du kunna hantera blandningen av hårda och mjuka värden, och de inblandades outtalade personliga mål (som ibland inte stämmer överens med projektets mål).

Du skapar verklighet av vad som först bara finns på ritningar och planer. Vad är det bästa med att vara byggprojektledare?

– Det är kul att få använda alla sina egenskaper, sitt teknikkunnande, ekonomiska sinnelag och människokännedom. Jag tycker också om att det blir ett konkret resultat.

Vilken kompetens krävs av en erfaren projektledare?

– För det första behöver du ha varit med i byggproduktion för att förstå byggtekniken. För det andra bör du arbetat med projekteringsledning från utredning till ibruktagande. Det är bra om en projektledare finns med i alla skeden. Du går igenom målen, om de behöver ändras tar du upp det med beställaren. Det är alltid beställaren som bestämmer i slutänden.

Vilka är de vanligaste fallgroparna i ett större byggprojekt?

– Det vanligaste är att man har olika bilder av vad som ska göras. Målbilden måste vara densamma hos alla parter. Idag är det kortare tid för att förprojektera. Det gör att man hamnar för snabbt i skarpt läge.

Varför blir så många större byggprojekt dyrare än projekterat?

– När ett projekt startar har man inte kännedom om hela målbilden. Kunskapen klarnar under projektets gång. Kostnaderna kan öka medvetet för att man förändrar målet. Sedan kan markförhållanden påverka kostnaderna och även en överhettad marknadssituation. Det är vanligt att man underskattar komplexiteten redan från start. Ett sätt att komma närmare den budgeterade kostnaden är att tidigt gå igenom riskmoment. En fördel är om entreprenör och projektör sitter med i projektledningen.

Namn: Anders Hedén
Arbetar på: Projektkraft & Partners
Bor: Lägenhet vid Hornstull
Ålder: 54
Utbildning: Tekniskt gymnasium, husbyggnadsteknisk linje, har sedan dess haft olika roller som arbetsledare, byggledning, projektledning och kontrollansvarig
Intressantaste byggnaden du känner till: Empire State Building
Ditt bästa privata projekt: Just nu att ta MC kort

Läs hela artikeln här som pdf.

Bli den första att kommentera "Yrkesporträtt: Projektledare Bygg"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.