Varje minut planerades i ombyggnaden

op-sal-hb16057 november 2016   Lasarettet i Landskrona har numera södra Sveriges mest moderna operationslokaler. Mycket att glädjas åt, men kanske mer uppseendeväckande är det sätt förnyelsen gjordes på. – Sjukvårdspersonal fick backa ut och skyddspapper rullas in i samma sekund. Efter tio veckor var proceduren omvänd då patienter redan var inbokade, berättar vd Håkan Bäckström på det tekniska konsultföretaget Planör AB i Malmö. Läs hela artikeln här som pdf.

Text: Cajsa Carrén Foto: Planör

Det hela började 2013 när Region Skåne bestämde sig för att rusta upp de sju operationssalarna på lasarettet i Landskrona. Renoveringsbehoven hade funnits sedan länge. 2014 uppdagades det dessutom att takvåningen där ventilationsutrustningen sitter måste byggas ut och om. Under det förhöjda taket byggdes sedan fläktrummet med åtta nya ventilationsaggregat om. En ny kylanläggning som reglerar tekniken i operationssalarna uppfördes också på lasarettets gård.

SJU MÅNADERS OMBYGGNAD TOG TIO VECKOR
Regionservice som arbetar med servicelösningar och fastigheter för sjukvården i Region Skåne stod för projekt- och byggledning samt var i det här fallet både beställare och utförare. Därutöver kontrakterades Planör i januari 2015. – Vi skulle som samordnare, byggledning och BAS-P/U se till att hela ombyggnaden inklusive slutbesiktning höll sig inom ett spann på tio veckor under semestertiden juni, juli och augusti, berättar Håkan Bäckström. Normalt skulle ett motsvarande bygge ta upp till sju månader!

PLANERADES PÅ MINUTEN NÄR
Uppdraget utfördes med delad entreprenad i sex delar – Bygg, Kyla, TAF-takventilation, el, vatten/sanitet samt ventilation inklusive styr. – Vi gav var och en av entreprenörerna möjlighet att fritt sätta upp en egen tidplan inom projektets ramar och sedan stå för den mot uppsatt budget. Som pilot tidsatte vi en operationssal där varenda minut diskuterades.

När alla deltidplaner samlats in sammanställdes materialet till en huvudtidplan. Där framgick hur varje entreprenör skulle resurssätta och hur krockar dem emellan skulle undvikas.

PROBLEM LÖSTES AV ANSVARIGA PÅ PLATS
Håkan Bäckström säger att det vanligtvis sammankallas till ett möte med avdelningscheferna när det uppstår problem under byggprocessen. – Men vi vill att det ska vara personerna i produktionen, de som är ansvariga på platsen, dem som vi i det här fallet tog kontakt med redan i mars samma år som löser problemen! Planörs styrka är att vi inte bara prioriterar teori utan att vi förstår beställaren, konsulterna och våra entreprenörer och även får dem att förstå.

KOGNITIV BETEENDEVETARE
Han illustrerar detta med att i skarpt läge har den enskilda entreprenören ansvaret men ser även de andras problem och hjälper till när det krävs. – Vi har som metod, OBM, att se personen i varje del av byggprocessen. Därför konsulterar vi i vår tur en kognitiv beteendevetare som utbildar vår personal och hjälper till med att förstå individuella problem, hur man löser dem och samtidigt sätter gränser.

HÖGA KRAV PÅ VENTILATIONEN
Håkan Bäckström understryker den mycket ovanliga situationen och därmed stora utmaningen både när det gäller teknik och allting runt omkring. – Det är tuffa krav med hög installationstäthet på en begränsad yta där kanske upp emot 70 personer ska befinna sig samtidigt. Det är ett gigantiskt logistikbygge, förklarar han. Det finns kulvertar i anslutning till fastigheten vilket omöjliggör uppställningar för till exempel kranbilar. När det gäller ventilationen måste det vara exakta mått för exakt temperatur. Styrfunktion, fuktflöden och luftbarriärer ska fungera.  – Alla ska känna till hur man beter sig under hög arbetsbelastning under kort tid, sammanfattar Håkan Bäckström.

FAKTA

Trippelcertifiering
Planör är trippelcertifierade enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 för aktivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Utbildning sker löpande i OBM Personcertifiering i både bas och KA.

Steril zon med hjälp av modern teknik
De moderniserade operationsrummen på Lasarettet i Landskrona är bland annat utrustade med så kallade TAF-takanläggningar som skapar en steril zon över patienten och operationslaget med hjälp av lokal temperatursänkning. Andra komponenter är den speciella ventilationen, RGB-belysning, operationspendlar och –lampor samt anpassade styrfunktioner. RGB står för Rött, Grönt och Blått ljus och är en typ av lysdioder som bland annat underlättar vid kirurgi.

Nyckeltal för Landskronaprojektet
Produktionstidplan: 10 veckor Ekonomi: 65 miljoner kronor Olyckor och allvarliga tillbud: 0 stycken

Läs hela artikeln här som pdf.

Bli den första att kommentera "Varje minut planerades i ombyggnaden"

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.