Eldriven borrigg sänker utsläppen vid fältarbeten

Norconsult Fältgeoteknik har köpt in en ny geoteknisk borrigg som är fullt batteridriven och därmed utsläppsfri. Riggen är den första i sitt slag är i bruk från och med hösten 2023.

Riggen, som är av modell MTG-e, har kapacitet att arbeta åtta till tio timmar i full drift på en laddning. Riggen kan utföra alla typer av sonderingar på den nordiska marknaden och batteriet, som levereras av en finsk tillverkare, tål temperaturer på ner mot 40 minusgrader utan att påverkas.
Källa: Norconsult