Hög tid att återställa ROT-avdraget

4 december 2018  Sedan ROT-avdraget sänktes av förra regeringen 2016, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden, visar statistiken tydligt att detta var ett felaktigt beslut. Farhågorna om färre ROT-jobb och ökat utrymme för den svarta arbetskraften i byggsektorn har besannats. När den nya regeringen har tillträtt finns det därför flera objektivt goda skäl till att återställa ROT-avdraget, oavsett politisk färg. Läs hela artikeln här som pdf.

Rot-avdraget är en oerhört lyckad skattereform som gjort svarta jobb vita, skapat fler jobb och till råga på det inte har kostat skattebetalarna en enda krona. Sådana reformer ska man vårda och vidareutveckla, inte avveckla. Rot-avdraget är också en reform med starkt folkligt stöd. Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo anser hela 85 procent av de tillfrågade att Rot-avdraget är bra.

Bland motståndarna till Rot-avdraget hörs ofta argumentet att avdraget ska ses som en arbetsmarknadsåtgärd mot lågkonjunkturer och att man genom ett permanent Rot-avdrag går miste om denna konjunkturåtgärd. De som väljer att ha den ståndpunkten har inte förstått vad som är dess viktigaste syfte, nämligen att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet. För detta ändamål har reformen visat sig vara ovärderlig.

I en studie från 2011 som genomfördes av Byggbranschen i samverkan och Företagarna, med omkring 2500 företag i byggbranschen, uppgav endast 3 procent av företagen att det var vanligt eller mycket vanligt att kunderna bad om att få arbetet utfört utan kvitto. Innan Rot-avdraget infördes svarade hela 45 procent att det var vanligt eller mycket vanligt med denna fråga. Sedan avdragsrätten för Rot-avdraget sänktes inför 2016 har statistiken talat sitt tydliga språk. Det blir färre Rot-arbeten utförda, heltidsjobb försvinner och fler är villiga att anlita svart arbetskraft.

Enligt Företagarnas granskning av Skatteverkets statistik framgår att det från 2015 till 2017 försvann 9344 företag som utför Rot-arbeten. Det är en minskning med 14 procent. Trots högkonjunktur har 6700 heltidsjobb försvunnit sedan 2015. Av dessa försvann 4500 enbart under 2017.

Omkring 900000 svenskar köpte Rotarbeten under januari–augusti 2017, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med 2015, då Rot-avdraget fortfarande låg på 50 procent av arbetskostnaden. Det här är arbeten som idag inte utförs alls eller som istället utförs av svart arbetskraft.

I en undersökning som Glasbranschföreningen genomförde i maj 2018 uppgav hela 39 procent av medlemsföretagen, som utför Rot-arbeten mot konsument, att det har blivit vanligare att kunderna ber att få arbetet utfört utan kvitto sedan sänkningen av Rot-avdraget. I samma studie svarar 26 procent att de har dragit ned på personal eller att de funderar på att dra ned på personal till följd av det sänkta Rot-avdraget.

Det är angeläget att den nya regeringen när den tillträtt återställer avdragsrätten till 50 procent av arbetskostnaden för att återge Rot-avdraget sin fulla verkningsgrad i strävan att eliminera svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet i byggsektorn. ■

Läs hela artikeln här som pdf.

Erik Haara
Vd, Glasbranschföreningen