Olika sätt att spärra fukten vid golvmontage

Så står man där med för höga fuktsiffror eller en utvecklad emissionsskada. Vad gör vi nu? Vi måste ju komma vidare. Då är det lätt att ta till lösningar som utlovar en snabb problemfri värld. Men går det att måla sig ifrån ett fuktbekymmer eller ska jag spärra med en folie? Kanske är det bättre att ventilera golvkonstruktionen. Läs hela artikeln som pdf här.

TEXT & GRAFIK: PETER BRANDER

Den här artikeln som är den tredje i serien om betonggolv tar upp vilka vägar som finns kvar fem i tolv när torktiden är förbrukad och mattläggaren knackar på dörren. Kan vi blockera fuktrisker istället för att blockera bygget? Spärrar ingår som en möjlig lösning för att säkra ett fungerande golvmontage utan
att vänta in uttorkning. Denna artikel fokuserar på hur spärrar är tänkta att fungera samt vilka för och nackdelar det finns med olika tekniker. Spärrar används även efter att skador har uppstått för att hindra att emissioner når brukarmiljön. Det är dock en mer komplex situation än att bara lösa fuktfrågan i nyproduktion. Många spärrar använder flera huvudprinciper samtidigt vilket kan göra det svårt att bedöma exakt när och hur de används för bästa effekt.
Spärrar kan delas in i tre huvudtyper beroende på vad som behöver spärras.

FUKTSPÄRR (H2O) Hindra fukt så att kritiska fukttillstånd inte inträffar
ALKALISPÄRR (OH–) Hindra hydroxidjoner att simma till klister och matta så att kritiska fukttillstånd för alkalisk hydrolys inte uppstår
EMISSIONSSPÄRR (E) Hindra emissioner från nedbrytning att nå brukarmiljö

Grundprinciper
I ett fritt torkande golvsystem utan golv beläggning kommer fukten lämna ytan till torkmiljön. Det bildas en fuktprofil. Ytan på betongen hamnar nära rums miljön. Med en ångbroms bromsas fuktavgången. Fuktprofilen utvecklas därför långsammare och fuktnivån stiger under tätskiktet jämfört med ett fritt torkande system. Samma situation som uppstår under semiöppna golvbeläggningar. Genom en fungerande spärr sker det ingen transport alls. Det kan inte utvecklas en fukt profil och det är blött i ytan under spärren. Samma situation som uppstår under en mycket tät ytbeläggning. Med emissionsskador fungerar det lite annorlunda. Där är koncentrationen högst där skadan bildades.

Ventilerade system
Bygger på principen att skapa en luftspalt och ventilera bort proble met. En luftström dras utmed ytan och luften evakueras därefter ut ur byggnaden så att den inte påverkar inomhusmiljön. Så länge tryckbilden och luftflödet kan styras, kan även den spärrande funktionen hållas under kontroll.

Figur 5. Ventilerade system hanterar både lukt och emissioner bra. Då golvet är helt separat från underlaget är alkali normalt inget problem heller.

Fördelar:
Både fuktnivå och emissioner minskar över tid vilket ger ökande säkerhet över tid i systemet.

Nackdelar:
Bygghöjden ger större insatser för att kunna använda lösningen
Mekanisk installation som kräver underhåll (tryckbild och flöde måste fungera över tid).
Slarvig installation kan ge luftflöden på oönskade ställen (kallras in under ytterväggssyllar).
Kan bli nedsmutsning under tätskiktet vilket kan leda till påväxt om fläkten stannar.

Exempel på produkter: Platon, Nivell, Granab, Jape ventgolv.

Spärrande folier
Bygger på principen att via en metallfilm skapa ett helt gastätt lager vilket ger en torr miljö nära inomhusmiljön för golvet.

Figur 6. Blött under en spärr, men materialet ovanför kommer att ligga torrt. Jämfört med metall folie är alla ytmaterial ångöppna. I bilden ingår en avjämning för att kunna ta hand om limfukt bra vid klistring.

Fördelar:
Ingen tveksamhet kring produktens gastäthet.

Nackdelar:
Kräver ett jämnt underlag för effektiv läggning.
Blir ofta svårt att få till ett heltäckande montage om inte montaget sker innan innerväggar. Det kan göra effekten svårbedömd vid en emissionsskada.
Viktigt med hantering av limfukt ovanför spärren
Limmet för att klistra duken till underlaget måste tåla höga fuktnivåer

Exempel på produkter: Dry­Top spärrskiktslaminat, StoDivers BF.

Emissionsbromsande målat system
Bygger på principen att måla något som är tillräckligt tätt för att understiga kritiskt fukttillstånd för det som ska skyddas. Ju tätare yta desto tätare målning måste presteras. Är ytan mycket tät kan inte en ångbroms skydda konstruktionen mot fukt över tid. För emissioner är det också svårt att bedöma effekten eftersom vi inte vet vilka ämnen och koncentrationer som kan tillåtas. Det blir mindre, men det är svårt att veta om det blir tillräckligt lite.

Figur 7. Ångöppna ytbeläggningar skapar stor möjlighet att prestera bra. Vid ångtät yta ger ångbromsen inget ökat skydd.

Fördelar:
Enkelt att applicera

Nackdelar:
Svårt att bedöma effekten av behandlingen eftersom den till stor del beror på omständigheter i fält.
Blockerar insugning till underytan och förlänger därmed härdningstider för lim. Det kan kräva tillskott av avjämning och då finns det återigen högt pH nära klistret. Läs hela artikeln som pdf.

Exempel på produkter: Dexorbond, Florosil TS , NM Fuktspärr FS 023.

Peter Brander
Diplomerad fuktsakkunnig
Polygon/AK