Vilka utmaningar kommer du att möta som konsult i framtiden?

13 april 2021 I skrivande stund har ca 6 % av Sveriges befolkning fått sin andra dos vaccin mot Covid-19. Än återstår det många att vaccinera men jag har ändå fått kontakt med känslan av att det finns ett ”efter Covid” inom en inte alltför avlägsen framtid. Under tiden får vi fortsätta anpassa oss efter läget både på arbetstid och på fritid. Tack vare en ökad användning av digitala hjälpmedel (och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer) har det för de flesta konsulterna fungerat alldeles utmärkt att utföra arbetsuppgifter på plats eller digitalt.

Hur ser byggbranschen ut efter Covid? Vad behöver jag som konsult inom bygg- och fastighetsbranschen utveckla i min yrkesroll? Vilka möjligheter öppnar upp sig för mig och mitt företag? Konsultdagarna, 6-7 maj, har temat framtidens konsult och behandlar dessa frågor med en praktisk inriktning. Detta genom en mängd föredrag, möjlighet att nätverka digitalt och en avslutande paneldebatt.

Syftet med Konsultdagarna är at skapa en mötesplats för dig som konsult som ger dig praktiska tips, råd och inspiration att använda i ditt arbete och ditt företag redan imorgon.

Medlemskap i SBRs expertgrupper är ett annat utmärkt sätt att hålla dig ajour i din yrkesroll samtidigt som du kan påvisa din expertis på marknaden.

2019 startade SBR en expertgrupp för byggprojektledare. Våra kurser i projektledning är indelade i blocken projektutveckling, projekteringsledning och produktion samt ett sammanfattande block. Kurserna har redan från start varit mycket populära och uppskattade. Godkänd tentamen leder fram till möjligheten att certifiera sig och att ingå i expertgruppen. Vi räknar med att i år erbjuda medlemmarna gruppens första symposium med aktuella nyheter, kunskapsåterföring och nätverkande för dig inom yrkesrollen.

I år startar vi SBRs femte expertgrupp; Expertgruppen för tekniska specialister. Gruppen vänder sig till dig som har specialistkunskaper inom olika områden såsom exempelvis fukt, brand, ljud, ventilation m.m. Vi vill erbjuda dig att kunna samverka, nätverka, sprida kunskap men också att skapa en tydlig kvalitetsstämpel och marknadsföra din specialitet på ett ännu bättre sätt. Christopher Ågren kommer leda gruppen som ordförande, mer om honom och gruppen kan du läsa på medlemssidorna i detta nummer. Trevlig läsning!

Björn Edebrand
Vd SBR Byggingenjörerna