En pandemi och ett blixtnedslag

20 september 2021  Under pandemin har jag fått många tankeställare över vilka behov som är viktiga för mig. Att vara frisk, ha en fungerande sjukvård, kunna hälsa på våra äldre, handla livsnödvändigheter, ha tid.

T.ex. istället för att jag kliver upp klockan fem och tar flyget till Stockholm för ett SBR möte på några timmar, med ett färdsätt som spyr ut en massa koldioxid, tar vi mötet över datorn. Det blir mycket arbete gjort på kortare tid och tänk så lite det belastar miljön! Mötena blir väldigt effektiva och bra. Digitala möten och kurser är här för att stanna!

Arbetsmässigt har besiktningar kunnat genomföras som vanligt, dock med färre personer närvarande och utan ett handslag som hälsning men med ständiga påminnelser om att hålla avstånd. En pandemi kommer smygande, är hänsynslös och alla är vi tvungna att förhålla sig till den. Jobbigt men också en nyttig påminnelse om vår sårbarhet. Sommarens blixtnedslag i bygg- och anläggningsbranschen får sägas vara nej till fortsatt kalkbrytning för cementtillverkningen i Slite. Bygg- och anläggningsbranschen skriker högt, vilket man förstår.

Jag är dock tacksam att jag lever i ett land där korruption är sällsynt och där principen att alla behandlas lika av myndigheter, hålls högt. Är tillståndsansökan ofullständig så spelar det ingen roll om du är Andersson med villan, eller Cementa. Då blir det ett nej.

Att det är knäpptyst om alternativ till en brytning av jungfrulig, billig kalksten till cement, det är däremot obegripligt.

Vi lever i en tid när resursfrågorna hela tiden kommer på tal och vi kan inte komma med gammal kunskap och invanda mönster. Jordens resurser är ändliga och vi är tvungna att hushålla för att kunna lämna över en bra värld till nästa generation. Bygg- och fastighetssektorn är en svår och komplex bransch att arbeta med miljöfrågor i. Avfallsfrågan är enorm och frågan uppstår redan vid upphandlingen. Vad innebär cirkulär ekonomi för vår sektor? Är du uppdaterad på begreppen?

Inom de större byggprojekt jag kommer i kontakt med märker jag att miljöfrågor har kommit upp på bordet. Viljan finns men kunskapen om vad som är hållbart är generellt ganska bristfällig.

Ni håller i ett färskt nummer av Husbyggaren med mycket informativ läsning. Läs och bli klokare!

 

Marie Fägerman, Boden september 2021
Ledamot Förbundsstyrelsen SBR