Att våga…

I en tid av oro och osäkerhet har jag efter noggrant övervägande valt att avsluta min trygga anställning som byggnadsinspektör hos Stockholm stad.

Mitt under denna pandemi har jag bestämt mig för att pröva mina vingar och ”köra egen låda” hela vägen. Från att ha varit en bisyssla vid sidan av min anställning till att bli min huvudsakliga försörjning. Jag har länge haft ambitionen att fullt ut verka som företagare, men var det verkligen läge för det just nu?

Å andra sidan, när är det läge för någonting? På ett sätt är det högst lägligt att våga ta steget nu när ekonomin till följd av pandemin vänt nedåt. Om fler vågar bli egenföretagare, fortsätta med planerade byggprojekt eller starta nya byggprojekt, kommer vi kunna hantera den ekonomiska nedgången i vår bransch och bidra till att vända utvecklingen.

Var och en av oss kan påverka och enskildas vägval kan ge ringar på vattnet. Förenklat uttryckt är ekonomin summan av alla våra vägval.

Genom mina föreläsningar om byggreglerna runt om i landet bl.a. i SBRs regi på arkitektkontor, brandingenjörskontor, projektledarkontor, fastighetsbolag m.fl. har jag fått ta del av många berättelser om alla de som vågar att fortsätta att bygga även i en utmanande tid. Dessa modiga entreprenörer som inspirerar, skapar värden och inte minst arbetstillfällen .

Om tillräckligt många av oss vågar att gå emot pessimisterna och kör på kan vi hålla gång vår bransch, utveckla den och till och med utöka den.

Pandemin har inneburit ekonomisk nedgång och begränsningar på många sätt men också givit plats till eftertanke. Jag hoppas att många av oss om 5 till 10 år kan se tillbaka på den här tiden och vara tacksamma för att vi vågade fatta modiga beslut och tog de där obekväma stegen som vi så gärna ville.

Said Elmi
Ledamot, förbundsstyrelsen SBR