Förbundsstämman 2023

7 juni 2023   Årets förbundsstämma gick av stapeln i ett soldränkt Göteborg med den efterföljande högtidsmiddagen i Gothia Towers med en vidunderlig utsikt. Jag förstår varför göteborgare är stolta över sin stad. Tack till er för det arrangemanget. Och ett varmt till tack till stämman och er medlemmar för förtroendet att fortsätta leda SBR som förbundsordförande.

Själva stämman, den 72:a i ordningen, genomfördes även i år med politikern Johan Kling som mötesordförande. Lika imponerande som förra året att se att mötesproffs i aktion. Spännande i år var att en motion om utredning av uppdragsförmedling fick bifall. SBR finns i många delar av Sverige och medlemmarna besitter hög kompetens inom de flesta delar av byggadministration. I år vann Jönköping den prestigefyllda medlemstävlingen och kunde lägga beslag på förstapriset om 5 000 kr.

Under året som gått har mycket handlat om inflation och ränteläget. Tremånadersräntan på vanliga bostadslån har i skrivande mer än tredubblats och vi i Sverige har en hög andel med kort bindningstid jämfört med övriga Europa. Man minns 90-talskrisen och de krascher som uppstod bland banker och fastighetsbolag med vånda. Både banker och fastighetsbolag förefaller bättre förberedda idag och vi får hoppas att så också är fallet i verkligheten. Bland byggstarter kan man konstatera att bostadsbyggandet minskat kraftigt och att många avvaktar att starta upp projekt. Om allt vill sig väl viker kanske inflationen ner sig under hösten.

SBR har under senaste året fortsatt med sina utvecklingsprojekt. Däribland den digitala plattformen för erfarenhetsutbyten och uppdragsbyten samt den nya expertgruppen Tekniska specialister. Intresset för projekten har varit stort och utvecklingen fortsätter i takt med att feedback kommer in. Det gäller hela verksamheten. En satsning görs även på rabatterade kurser och fortsatt ökning av marknadsföring för att synliggöra våra medlemmar. Även vårt kompetensråd har kommit igång bra i sitt arbete med remissvar och har kommit med vägledande råd i flera frågor.

 

 

 

 

Anders Hedén
Förbundsordförande SBR