Ledare: En besiktningsmans dilemma

6 december 2021   Besiktningsmannen är ofta ensam i sin roll som ”domare”. Hen skall vara saklig, oberoende och där till lämpad för uppgiften enligt den beskrivning som står att läsa i AB/ABT. Vad är ett fel, en brist, en anmärkning eller är det inget av detta?

Som besiktningsman får man alltid ställa dessa frågor till sig själv. Det finns ingen annan att fråga under tiden som arbetet utförs. Beställaren anser en sak och entreprenören något helt annat. Är man påläst och kan de tolkningar och regler som ligger till grund för arbetet går det oftast rätt lätt att göra dessa bedömningar.

Det finns tillfällen när man känner ett behov av att bolla ärendet med någon annan kunnig och få ett råd eller annat perspektiv i frågan. Vid tveksamma bedömningar kan man behöva bordlägga sig själv och be att få återkomma – nästa dag eller senare under dagen – till parterna för att meddela sitt beslut.

Genom SBR kan man alltid kontakta en kollega i branschen. En kunnig part som man kan vända och vrida på frågeställningen med.

Tidigare har vi i Göteborg genomfört träffar för besiktningsmän och andra intresserade där vi dels har fått tillfälle att lära känna varandra och dels har kunnat bolla specifika frågor och på det sättet se hur andra besiktningsmän ser på just den gränsdragningen.

Som alla vet har den pandemin världen är drabbad av gjort att vi inte kunnat träffas på ett tag. Planen nu är att vi drar igång våra träffar igen under kommande vår. Det tror jag alla ser fram mot.

Jag har varit medlem i SBR sedan 2005, genomgick de två stegen av entreprenadbesiktningskursen och blev godkänd besiktningsman. Valde sedan att certifiera mig då det är en kvalitetsstämpel som visar att man håller sig uppdaterad. Sitter med i Göteborgsavdelningens lokala styrelse och är sedan våren 2021 även ledamot av SBRs förbundsstyrelse.

Vill avsluta med ett ord på vägen. Jag har i mitt arbete som besiktningsman noterat att vissa av oss inte följer de mallar som SBR har tagit fram när det gäller bilagor och utlåtanden. Följer man mallarna betyder det att man följer kapitel 7 i AB/ABT. Det kanske är lätt att hitta på egna skrivningar men man skall tänka på att det inte alltid en fackman som läser ett utlåtande.

Det gäller att vara saklig och tänka efter vad man tecknar ner i utlåtandet. Skriv gärna ut det och läs upp högt för dig själv så går det att rätta till tokigheter på en gång. Man kan alltid låta en kollega, fru, pojkvän, sambo m.fl. komma med synpunkter eller ställa frågor om varför man skriver på ett visst sätt. Det är väldigt lärorikt, både för sig själv och för den som frågar.

Till sist – Lycka till i er ensamhet där ute i verkligheten med alla de viktiga, enkla eller svåra beslut som ni fattar i er yrkesutövning varje dag.

Läs artikeln som pdf här:

Mikael von Oldenskiöld
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR