En tid för utbildning och nätverkande

27 februari, 2023  Vi har lämnat 2022 bakom oss, ett år som präglats av oroligheter i vår omvärld och som konkret påverkat oss alla både privat och i arbetslivet med ökade kostnader och nedgång i bostadsmarknaden. 2023 ser inte ljusare ut.

Lite klämkäckt brukar sägas att man ska gasa i uppförsbacke. Lätt att säga för den som har en välfylld tank förstås. För många småföretagare finns kanske inte pengarna att lägga på marknadsföring i dåliga tider men väl mer tid att lägga på förbättringsarbete, nätverkande och annat som inte kostar så mycket.

I förbundsstyrelsen har vi diskuterat hur vi kan stötta våra medlemmar det kommande året. Ett tilltag är att vi beslutat avsätta vinsten från 2022 till att erbjuda kraftiga rabatter till de medlemmar som deltar i mer än 2 av SBR arrangerade kurser under året, utöver de rabatter som redan finns. Mer information om detta kommer.

Nätverkandet är en viktig del av vår verksamhet och vår nylanserade portal erbjuder bättre möjligheter både till kontakt mellan medlemmarna och respektive expertgruppstyrelse, men även förmedling av tjänster och mentorskap. Konsultdagarna är ett annat exempel som varit uppskattat. Många kunder hittar våra medlemmar via sökfunktionen på vår hemsida, så se till att era uppgifter är korrekta och fullständiga så ni blir sökbara.

Lokalavdelningar lägger mycket arbete på att skapa intressanta evenemang under året, både för förkovring, nätverkande och social samvaro. Ett exempel är Helsingborg som arrangerar Temakväll Energi den 20 april med intressanta föreläsare och mingel. Alldeles gratis, inklusive fikat, och öppet för alla intresserade!

Behöver man ett bra besiktningsverktyg och en bra hemsida vill vi slå ett slag för de samarbeten vi har med Inspectech och Kristian Garp Webbproduktion, också det med mycket bra rabatter för SBR:are. Vi som sitter i expertgruppstyrelserna jobbar löpande med att utveckla verktyg, ta fram förmånliga produkter och avtal till våra medlemmar men även för medlemmarna att erbjuda sina kunder. Vi tar gärna emot förslag på ytterligare tilltag!

Med önskan om ljusare tider, på alla plan

Pia Engman
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR