Framtidens konsult och förbundsstämma

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att fortsätta leda SBR som förbundsordförande.

31 maj 2021   Byggingenjörerna har för första gången arrangerat och genomfört Konsultdagarna med temat ”framtidens konsult”. Mycket kunskap och kloka tankar förmedlades av föredragshållarna. Andelen teknik och installationer kommer att öka i flertalet av våra byggnader framöver och begreppet ”Smarta Hus” fyllas med en innebörd som vi idag inte fullt ut känner. Sensorer för informationsinsamling kan genom mätning hjälpa oss att utveckla våra hus till att bli sundare och moderna arbetssätt kan genom en digitalisering av informationsflöden i hela processen kapa informationsglapp. Jag är övertygad om att det moderna arbetssättet kommer underlätta och leda till nya samverkans- och ersättningsformer, från ”ax till limpa”.

För att klara omställning till moderna arbetssätt kommer samverkan också behöva öka mellan de större fastighetsbolag, byggherrar, materialtillverkare, entreprenörer, intresseorganisationer, myndigheter samt konsultbolag som ska driva på utvecklingen. Det finns stora möjligheter till framgång för de som hänger med i utvecklingen, för såväl organisationer som enskilda. Framtidens konsult har mycket information att ta in och utmaningar att ta sig an. Informationssamhället har onekligen kommit en bra bit på väg. Vem vill idag klara sig utan mobiltelefon, dator eller surfplatta och gå tillbaka till pre-faxtiden där vi var beroende av translarer, snigelpost, protokoll utskrivna av sekreterare m.m.

SBR har tack vare våra duktiga medarbetare lyckats anpassa kurser, symposier och kansliets verksamhet mycket bra till nya arbetssätt, delvis påskyndade av pandemin.

Nu hoppas vi på riktig vårvärme och att snart kunna mötas på gammalt vanligt vis. Inte minst vid det planerade 70-årsfirandet med högtidsmiddag och trevliga aktiviteter.

SBR utvecklas i hög takt och vi har under årets prövningar stärkt vår position att vara en ledande aktör i branschen. Vi är väl rustade inför den återstart samhället nu står inför. Jag ser fram mot den resa vi tillsammans med våra partners startat till att bli framtidens konsulter!

Anders Hedén, förbundsordförande SBR