Energikris eller energirevolution?

19 september 2022   Intresset för energifrågor och nya energilösningar har under de senaste åren exploderat. Såväl småhusägare som företag söker nya effektivare lösningar för värme, kyla och produktion.

Dagens nyproduktion av fastigheter, kommersiella såväl som bostäder, kräver idag effektiva värmesystem men allt oftare också effektiva kylsystem. Varmare somrar och mer nyproduktion av fastigheter i stål/plåt samt glasfasader skapar ett stort behov av effektiva kylsystem samtidigt som det varslas om el- och effektbrist i elnätet.

Egenproduktion av el via solceller både för företag och privatpersoner växer i takt med intresset av att sänka sina energikostnader, uttrycket ”solfarmare” dyker upp både i företagsvärlden och villakvarteren. Energismarta styrsystem och enkla/prisvärda möjligheter för småhusägare att handla med sin producerade el är något som kommer krävas för att kunna hantera ”solfarmare” framöver.

En stor del av Sveriges villor och flerfamiljshus är uppförda på 1960-1970-talen under en period när energieffektivitet inte prioriterades. Dessa hus står nu p.g.a. ålder och konstruktion inför stora utmaningar för att sänka sin energiåtgång. Värmesystem behöver göras om, byggas- eller bytas ut. Husens klimatskal behöver tilläggsisoleras och fönster bytas ut. Denna effektivisering och omställning av äldre fastigheter är mer komplex än att bygga energieffektivt vid nyproduktion. Tilläggsisoleringar och minskad eldning (som stör husens ventilation) i kombination med att husens normaltemperatur idag är högre samt att våtrummens används hårdare än när husen uppfördes för 50 år sedan ökar fukt- och mögelskador i husens isoleringar och vindar.

Solceller som monteras på ett yttertak sänker temperaturen på vinden under, vilket kan orsaka fukt och mögelskador på vindarna p.ga. av ökad obalans, försämrad ventilation och sämre upptorkning av kallvindar under sommarhalvåret.

Att finna lösningar där energi och byggnad samsas och som håller kostnaderna för både renovering och drift låga är en stor men viktig utmaning för byggbranschen

En nyproducerad villa byggd enligt modern byggnorm och efter dagens krav på energi är energieffektiv. Den kan göra av med så lite som ¼ av vad en liknande villa i samma storlek från äldre byggnorm gör av med. Detta är både problemet och lösningen. Den ekonomiska vinsten som ökar när priset/kWH stiger kommer vara drivkraften att utveckla energieffektivare hus.

Höstens Konsultdagarna som i år arrangeras tillsammans med EMTF, Energi- och Miljötekniska Föreningen, den 10 november i Stockholm, har just energieffektivisering med inriktning på kreativitet och samverkan inom bygg, fastighet och VVS som tema, ses vi då?

Oskar Thörn
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR