Nätverkande gör oss gott!

Vi har nyligen firat SBRs 70-års jubileum med pompa och ståt. Själv har jag varit medlem sedan 2017. Först i SBRs expertgrupp för Överlåtelsebesiktning och nu även i expertgruppen för Kontrollansvariga enligt PBL, till vardags benämnda ÖB- respektive KA-gruppen. Sedan årets förbundsstämma i maj är jag även ledamot i förbundsstyrelsen. Under mina drygt fyra år i SBR har jag sett ett kontinuerligt och framsynt förbättringsarbete på alla plan. Det är stora projekt, som Konsultdagarna, och små, som en WhatsApp-grupp för ÖB-gruppens medlemmar.

En utbildning i skadeutredning ska snart sjösättas för första gången. Och en ny expertgrupp för tekniska specialister introduceras, medlemmarna i den gruppen kommer säkert att vara en värdefull resurs för oss precis som vi för dom.

Vi har spikat en marknadsföringsstrategi för de kommande tre åren. Varumärket SBR signalerar kunskap och erfarenhet och är starkt både i branschen och hos allmänheten. Men vi vill och kommer att synas och höras mera.

Vi är fler medlemmar i föreningen än någonsin. Kursutbudet ökar och vi får höga betyg för både utbildning och annan verksamhet. Pandemin satte oss på prov när det gällde att genomföra planerad verksamhet under rådande restriktioner men jag tror alla är överens om att det har gått över förväntan, även om det är trevligt att vi nu kan ses igen.

En nyligen genomförd medlemsenkät visar att medlemmarna skattar nätverkandet i SBR högt, som t.ex. sker i form av expertgruppernas symposier. Samtidigt efterfrågar man mer nätverkande. Behovet av att samverka med andra och utbyta erfarenheter är tydligt. Detta är ingen överraskning. Forskning visar att en hög grad av nätverkande i ett företags ledning kan ha större betydelse för företaget än den interna organisationen. Nätverkandet är viktigt för alla och livsviktigt för små och nystartade företag. Vi behöver varandra.

Att främja nätverkandet är därför ett självklart och uttalat mål för SBR. Detta är relativt lätt inom och mellan de olika expertgrupperna men vi ämnar också öka samarbetet med andra organisationer. De flesta av oss tillhör även andra nätverk. Vi är verksamma inom många skilda områden och dessa andra nätverk ger möjlighet till nya kontakter och erfarenhetsutbyte. Även från myndighetshåll finns krav på branschen som innebär att ett utökat samarbete mellan företagen kommer behövas.

Många utmaningar men också möjligheter ligger framför oss. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg och kommer att se SBR växa både vad gäller medlemsantal och betydelse för både medlemmarna och samhället. Det ska bli spännande! Du hänger väl med?


Pia Engman
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR