LEDARE: Solceller en fara för liv och hus?

23 oktober 2023   Solceller har de senaste åren fått ett enormt uppsving med anledning av dyrare elpriser i kombination med att det har blivit lättare att handla med el. Många leverantörer erbjuder för närvarande flera attraktiva paketlösningar som innehåller installation, driftsättning och handel med nätleverantören.

Med en stark efterfrågan på solceller har andelen oseriösa/outbildade aktörer på marknaden ökat. Undermåliga materialval, bristfällig montering och i många fall farliga installationer förekommer. Montering på äldre tak är även vanligt vilket medför att solcellerna får en längre livslängd än taket med ökad risk för läckage. Tyvärr har vi i besiktningsbranschen allt för ofta stött på sådana oseriösa aktörer på marknaden. Framför allt är det konsumenterna som hamnar i kläm när många installationer inte fungerar som avsett, levererar undermåligt gällande effekten, är bristfälligt monterade och i värsta fall är felaktigt/farligt installerade vilket kan medföra risk för brand eller personskada.

Vid en undersökning utförd av Länsförsäkringar i Kronoberg var det brister i 8 av 10 anläggningar. Att installera solceller är inget som den händiga kan eller får göra utan det ska vara ett elinstallationsföretag som är registrerat hos elsäkerhetsverket. Trots detta tummas det allt för ofta på säkerheten gällande installationerna.

Det finns goda skäl för oss i branschen att hålla oss uppdaterade på området och för desom arbetar med besiktning finns det nu en utmärkt kurs att gå genom SBR, Entreprenadbesiktning av solcellsinstallationer.

Bästa förutsättning för konsumenten till en lyckad installation av solcellssanläggning uppnås genom att:

  • ta referenser (ring även dessa referenser då många aktörer lämnar falska referenser)
  • handla enbart från registrerade bolag (gör en sökning på allabolag.se)
  • låta alltid en oberoende besiktningsman utföra en besiktning på solcellsanläggningen(en behörig besiktningsman går att hitta på sbr.se). Besiktningen bör med fördel delas in i tre steg där stegen delas in enligt följande:

1 Förbesiktning.
Låt en besiktningsman avgöra skicket på taket innan installationen. Många gånger är taken i behov av omläggning och det sparar på sikt både tid och pengar om solcellerna läggs på ett nylagt tak.

2 Besiktning under arbetets gång.
Många installationer är undermåligt monterade med bristfälliga fästpunkter och om installationen av solcellerna inte utförs korrekt riskerar dessa att lossna vid kraftiga vindlaster.

3 Entreprenadbesiktning.
Utför en entreprenadbesiktning av installationen där samtliga entreprenörer närvarar.

Martin Bjerking
Ledamot av förbundsstyrelsen SBR